Sähköinen ylioppilastutkinto

 

Kertausharjoitus

Lukion rehtori voi ladata kertausharjoituksen kokeen lautakunnan verkkopalvelusta.

Katastrofiharjoitus

Ylioppilastutkinnon sähköistämisen aikataulu 

Sähköisten kokeiden kuvaukset

Tarkennettu kuvaus sähköisen kielikokeen rakenteesta on luettavissa Digabin verkkosivuilla.

Esimerkkitehtäviä

Esimerkkitehtäviä päivitetään Digabin sivuille sitä mukaa kuin ainejaokset niitä valmistelevat.

Langattoman verkon säteily

Tukiasemien ja langattomien verkkojen aiheuttama säteilyaltistus